Sửa điều hòa Phạm Văn Đồng, Sửa điều hòa tại Khu Ngoại giao đoàn

  • bởi

Trả lời