Sửa điều hòa Nguyễn Cơ Thạch, sửa điều hòa Lê Đức Thọ, sửa điều hòa tại Dương khuê

  • bởi

Sửa điều hòa Nguyễn Cơ Thạch, sửa điều hòa Lê Đức Thọ, sửa điều hòa tại Dương khuê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *