Làm thế nào để xác định gas lạnh nạp cho điều hòa đủ hay chưa

  • bởi

Làm thế nào để xác định gas lạnh nạp cho điều hòa đủ hay chưa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *